Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi

Przełom XX i XXI wieku przyniósł w środowisku działalności gospodarczej fundamentalne zmiany. Powstała gospodarka bez granic, w której żadna firma nie może pozwolić sobie na lekceważenie wymiaru międzynarodowego. Ważnym elementem sukcesu firm jest strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi.

Czynnik ludzki nie tak dawno przesunął się na czoło hierarchii organizacji firm oraz stał się przedmiotem różnorodnych badań. Badacz Henry Minzberg porównał różne teorie strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi, a wnioski do jakich doszedł sumują się w pojęciu, iż strategia zarządzania zasobami ludzkimi stanowi spójną konfigurację działań, wytyczanie długofalowych celów, formułowanie zasad planów i programów działania ukierunkowanych na tworzenie oraz wykorzystanie kapitału ludzkiego organizacji.

Przewidywanym wynikiem procesu strategicznego jest zwycięstwo nad konkurencją

stat4u